سیستم های نما

اسپایدر

نمای اسپایدر نوعی دیگر از نماهای مدرن ساختمانی می باشد. در این سیستم شیشه ها بر روی نما با یراق آلاتی نگه داشته می شوند و پروفیل های افقی و عمودی در این سیستم دیده نمی شود. یراق آلات اسپایدر با سیستم کلمپ و یا با سیستم های پوینت فیکس شیشه را نگه می دارند.
اما این یراق آلات خود باید به سازه ای متصل شوند مانند سازه های شیشه ای ( فین گلس ) ، لوله های استیل، ورق های فلزی ، خرپا های فلزی ، کابل و ...
در سیستم اسپایدر می توان از شیشه های دوجداره نیز استفاده کرد که در این حالت از Sleeve و O-Ring در قسمت های سوراخکاری شیشه ها استفاده می گردد.