طراحی های ویژه

لوور

مصرف منابع انرژی در کمترین سطح و در عین حال به حداکثر رساندن میزان راحتی و آسایش یکی از مهمترین ویژگی های عصر تکنولوژی می باشد. در طراحی ساختمان نیز این فرآیند روز به روز به عنوان اساس طراحی در نظر گرفته می شود. در طراحی و ساخت ساختمان ایده آل نیز نیز طراح سعی دارد تا از نوز طبیعی در طول روز حداکثر بهره را برده و مصرف انرژی را به حداقل برساند. سیستمهای نورگیر ( لوور ) طراحی شده توسط این شرکت با در نظر داشتن نیازهای بنا و به لحاظ فنی و زیبایی ، با پهنای متفاوت تولید می گردد.