طراحی های ویژه

نرده شیشه ای

۱- نرده‌‌های شیشه‌ای اسپایدری
در این روش با نصب قطعاتی شبیه اسپایدر بر روی انواع دیتایل‌ها و مدل‌‌های مختلف بعنوان سازه نگهدارنده میتوان نرده شیشه ای را نصب نمود
۲- نرده‌‌های شیشه ای دفنی
در این روش متناسب با ضخامت و ارتفاع شیشه، ریل مخصوصی در داخل کف‌سازی نصب می‌شود. سپس شیشه، درون ریل مونتاژ می‌شود. همچنین انواع مختلف هندریل بر روی شیشه سوار می شود.
۳- نرده‌‌های شیشه ای دگمه ای
در این روش شیشه در پیشانی جداره وید قرار میگیرد. تعدادی دکمه متناسب با ابعاد شیشه برروی پوشش نهایی پیشانی دال بتنی یا تیر فلزی، جوشکاری می‌شود؛ سپس شیشه بر روی پوینت فیکس ها نصب می گردد.