پارتیشن های اداری

INTER D.O.O.R.
دانلود کاتالوگ

در بهاى آلومینیومى قابل تنظیم و متناسب با فضاى داخلى با طراحى ارگونومیک بوده و داراى امکان پوشش دهى با سطوح شیشه اى و چوبى و قابل استفاده در فضاهاى خشک و تر مى باشد . این محصول در محیط هاى کارى و منزل با کیفیت بالا و نصب سریع قابل استفاده می باشد. امکان پوشش دهی با سطوح شیشه و چوب ، قابلیت استفاده در فضاهای متفاوت را فرآهم کرده است


مشخصات سیستم
- محدودیت جهت بازشو در این درب ها وجود ندارد و با توجه به نیاز محیط قابل تغییر مى باشد
- داراى امکان تولید درب با پوشش چوبى و شیشه اى
- امکان تولید درب به صورت تک لنگه و دولنگه
- امکان استفاده از لولاى مخفى
- قابل تولید در تمامى رنگ هاى پادرکوتینگ و آنادایز
- 80-140CM عرض قابل تولید
- 187-240CM ارتفاع قابل تولید
- 9-30CM محدودیت ضخامت دیوار جهت نصب