پارتیشن های اداری

ALVEO
دانلود کاتالوگ

پارتیشن شیشه دوجداره و چوب ALVEO

روش اجراى نصب سیستم ALVE O در مقایسه با سیستم شیشه به شیشه به صورت کاست دار و از لحاظ ضخامت همانند سیستم VITRUM DUO مى باشد. 
استفاده از شیشه دوجداره، باعت عایق صوت شدن پارتیشن گشته و استفاده از چوب و آلمینیوم در پارتیشن طراحی آن را منحصر به فرد کرده است. در این سیستم امکان کانالیزه کردن و سیم کشی برقی وجود دارد. همچنین به راحتی میتوان داخل شیشه دوجداره پرده کرکره اتوماتیک نصب کرد.
از دیگر ویژگی های این سیستم مونتاژ پروفیل هایی جهت طبقه بندی و ایجاد قفسه بر روی پارتیشن می باشد.

مشخصات سیستم

ALVEO