پروژه های نما

پروژه پل مدیریت پروژه پل مدیریت
 • نام پروژه:

  مجتمع اداری پل مدیریت

 • نام طراح:

  شرکت پارند جنوب

 • کارفرما:

  شرکت پارند جنوب

 • منطقه شهری:

  منطقه 2 تهران

 • تاریخ شروع:

  تاریخ شروع

 • تاریخ اتمام:

  --

پروژه پل مدیریت

سیستم های اجرا شده
650 متر مربع کرتین وال سیستم درپوش دار
700 متر مربع نمای HPL
500 متر طول 500 متر طول