پروژه های نما

ساختمان نور ساختمان نور
 • نام پروژه:

  ساختمان نور

 • نام طراح:

  آقای مهندس دانشور

 • کارفرما:

  شرکت الکترونیک افراز آزما

 • منطقه شهری:

  منطقه 5 تهران

 • تاریخ شروع:

  1395/02

 • تاریخ اتمام:

  1396/02

ساختمان نور

سیستم های اجرا شده
2000 متر مربع کرتین وال درپوش دار
1000 متر مربع سرامیک
30 متر مربع اسکای لایت
300 متر مربع کامپوزیت