مجتمع اداری آنو

نام پروژه:
مجتمع اداری آنو

طراح:
جناب آقای مهندس علی دوست

کارفرما:
جناب آقای مهندس رستم پور

ناحیه اجرا:
منطقه 2 تهران

شروع پروژه:
مرداد 96

پایان پروژه:
ادامه دارد

مواد مقدار
کرتین وال 2270 متر مربع
سرامیک 1380 متر مربع

 

تصاویر پروژه

محل پروژه

مجتمع تجاری-اداری مارکیز پروژه ی قبلی
مجتمع اداری پل مدیریت پروژه ی بعدی