مجتمع اداری آنو

مجتمع اداری آنو

  • نام پروژه: مجتمع اداری آنو
  • طراح: جناب آقای مهندس علی دوست
  • کارفرما: جناب آقای مهندس رستم پور
  • ناحیه اجرا: منطقه 2 تهران
  • شروع پروژه: مرداد 96
  • پایان پروژه: ادامه دارد

محل پروژه

اطلاعات فنی

موادمقدار
کرتین وال2270 متر مربع
سرامیک1380 متر مربع

تصاویری از پروژه

مجتمع تجاری-اداری مارکیز پروژه ی قبلی
مجتمع اداری پل مدیریت پروژه ی بعدی