هتل اسپیناس پالاس

نام پروژه:
هتل اسپیناس پالاس

طراح:
هتل اسپیناس پالاس

کارفرما:
هتل اسپیناس پالاس

ناحیه اجرا:
منطقه 2

شروع پروژه:
دی 95

پایان پروژه:
اتمام

موادمقدار
نمای کرتین وال سیستم درپوش دار1800 متر مربع
نرده شیشه ای100 متر طول
کامپوزیت900 متر مربع

 

تصاویر پروژه

محل پروژه

ساختمان نور پروژه ی قبلی
مجتمع اداری تجاری مطهری پروژه ی بعدی