هتل اسپیناس پالاس

نام پروژه:
هتل اسپیناس پالاس

طراح:
هتل اسپیناس پالاس

کارفرما:
هتل اسپیناس پالاس

ناحیه اجرا:
منطقه 2

شروع پروژه:
دی 95

پایان پروژه:
اتمام

مواد مقدار
نمای کرتین وال سیستم درپوش دار 1795/45 متر مربع
هندریل 104 متر طول
کامپوزیت 909 متر مربع

 

تصاویر پروژه

محل پروژه

مجتمع اداری هستی پروژه ی قبلی
مجتمع اداری تجاری مطهری پروژه ی بعدی