مجتمع اداری هستی

شرکت آرمن طرح نماشرکت آرمن طرح نما

نام پروژه:
مجتمع اداری هستی

طراح:
جناب آقای مهندس میکائیل

کارفرما:
شرکت تجارت آفتاب

ناحیه اجرا:
منطقه 1 تهران

شروع پروژه:
مرداد 97

پایان پروژه:
اسفند 97

مواد مقدار
کرتین وال 459 متر مربع
vitrum 120 متر مربع
لوور 1100 متر طول
کامپوزیت 96 متر مربع
هندریل 33 متر طول

 

تصاویر پروژه

ساختمان نور پروژه ی قبلی
هتل اسپیناس پالاس پروژه ی بعدی