مجتمع اداری هستی

شرکت آرمن طرح نماشرکت آرمن طرح نما

نام پروژه:
مجتمع اداری هستی

طراح:
جناب آقای مهندس میکائیل

کارفرما:
شرکت تجارت آفتاب

ناحیه اجرا:
منطقه 1 تهران

شروع پروژه:
مرداد 97

پایان پروژه:
اسفند 97

مواد مقدار
کرتین وال 459 متر مربع
vitrum 120 متر مربع
لوور 1100 متر طول
کامپوزیت 96 متر مربع
هندریل 33 متر طول

 

تصاویر پروژه

محل پروژه

ساختمان نور پروژه ی قبلی
هتل اسپیناس پالاس پروژه ی بعدی