مجتمع اداری هستی

پروژه مجتمع اداری هستیپروژه مجتمع اداری هستی

طراح: 

جناب آقای مهندس میکائیل

کارفرما: 

شرکت تجارت آفتاب

ناحیه اجرا: 

منطقه 1 تهران

شروع پروژه: 

مرداد 97

پایان پروژه: 

اسفند 97

موادمقدار
کرتین وال459 متر مربع
پارتیشن تک جداره120 متر مربع
لوور1100 متر طول
کامپوزیت96 متر مربع
نرده شیشه ای33 متر طول
پنجره66 متر مربع
مجتمع اداری تجاری مهدیس رویان پروژه ی قبلی