مجتمع تجاری-اداری مارکیز

نام پروژه:
مجتمع اداری نور

طراح:
جناب آقای مهندس امینی

کارفرما:
جناب آقای مهندس علی زاده نیا

ناحیه اجرا:
منطقه 2 تهران

شروع پروژه:
شهریور 96

پایان پروژه:
ادامه دارد

مواد مقدار
کرتین وال 267 متر مربع
vitrum 11 متر مربع
لوور 2205 متر طول
اسکای لایت 64 متر مربع

تصاویر پروژه

محل پروژه

دفتر شرکت پارمیس طب آزما پروژه ی قبلی
مجتمع اداری آنو پروژه ی بعدی