مجتمع تجاری-اداری مارکیز

نام پروژه:
مجتمع اداری نور

طراح:
جناب آقای مهندس امینی

کارفرما:
جناب آقای مهندس علی زاده نیا

ناحیه اجرا:
منطقه 2 تهران

شروع پروژه:
شهریور 96

پایان پروژه:
ادامه دارد

مواد مقدار
کرتین وال 267 متر مربع
vitrum 11 متر مربع
لوور 2205 متر طول
اسکای لایت 64 متر مربع

تصاویر پروژه

دفتر شرکت پارمیس طب آزما پروژه ی قبلی
مجتمع اداری آنو پروژه ی بعدی