مجتمع اداری تجاری پل مدیریت

مجتمع اداری تجاری پل مدیریت

نام پروژه:
مجتمع اداری-تجاری پل مدیریت

طراح:
شرکت شارستان

کارفرما:
شرکت پارند جنوب

منطقه شهری:
منطقه 2 تهران

شروع پروژه:
فروردین 97

پایان پروژه:
ادامه دارد

موادمقدار
کرتین وال700 متر مربع
سرامیک1670 متر مربع

تصاویر پروژه

محل پروژه

مجتمع اداری آنو پروژه ی قبلی
مجتمع تجاری-اداری ملاصدرا پروژه ی بعدی