مجتمع تجاری-اداری ملاصدرا

نام پروژه:
مجتمع تجاری-اداری ملاصدرا

طراح:
جناب آقای مهندس دارویی

کارفرما:
جناب آقای مهندس سعید نژاد

ناحیه اجرا:
منطقه 3 تهران

شروع پروژه:
آذر 95

پایان پروژه:
شهریور 96

مواد مقدار
کرتین وال 489 متر مربع
فلاشینگ 575 متر طول
هندریل 44 متر طول
vitrum dou 35 متر طول

 

تصاویر پروژه

محل پروژه

مجتمع اداری پل مدیریت پروژه ی قبلی
ساختمان نور پروژه ی بعدی