مجتمع تجاری-اداری ملاصدرا

نام پروژه:
مجتمع تجاری-اداری ملاصدرا

طراح:
جناب آقای مهندس دارویی

کارفرما:
جناب آقای مهندس سعید نژاد

ناحیه اجرا:
منطقه 3 تهران

شروع پروژه:
آذر 95

پایان پروژه:
شهریور 96

مواد مقدار
کرتین وال 489 متر مربع
فلاشینگ 575 متر طول
هندریل 44 متر طول
vitrum dou 35 متر طول

 

تصاویر پروژه

مجتمع اداری پل مدیریت پروژه ی قبلی
ساختمان نور پروژه ی بعدی