مجتمع اداری تجاری مطهری

مجتمع اداری مطهریمجتمع اداری مطهری

نام پروژه:
مجتمع اداری-تجاری مطهری

طراح:
جناب آقای مهندس محرم نژاد

کارفرما:
جناب آقای مهندس محرم نژاد

ناحیه اجرا:
منطقه 7 تهران

شروع پروژه:
خرداد 97

پایان پروژه:
ادامه دارد

موادمقدار
کرتین وال88 متر مربع
هندریل84 متر طول
کامپوزیت224 متر مربع
لوور376 متر طول

تصاویر پروژه

محل پروژه

هتل اسپیناس پالاس پروژه ی قبلی
مجتمع اداری تجاری مهدیس رویان پروژه ی بعدی