مجتمع اداری تجاری مطهری

مجتمع اداری مطهریمجتمع اداری مطهری

نام پروژه:
مجتمع اداری-تجاری مطهری

طراح:
جناب آقای مهندس محرم نژاد

کارفرما:
جناب آقای مهندس محرم نژاد

ناحیه اجرا:
منطقه 7 تهران

شروع پروژه:
خرداد 97

پایان پروژه:
ادامه دارد

مواد مقدار
کرتین وال 88 متر مربع
هندریل 84 متر طول
کامپوزیت 224 متر مربع
لوور 376 متر طول

تصاویر پروژه

محل پروژه

هتل اسپیناس پالاس پروژه ی قبلی
مجتمع اداری تجاری رویان پروژه ی بعدی