دفتر شرکت پارمیس طب آزما

نام پروژه:
دفتر شرکت پارمیس طب آزما

طراح:
جناب آقای مهندس صفری

کارفرما:
شرکت پارمیس طب آزما

ناحیه اجرا:
منطقه 5 تهران

شروع پروژه:
مرداد 96

پایان پروژه:
ادامه دارد

مواد مقدار
Vitrum 10 متر مربع
درب شیشه ای 4 عدد

 

تصاویر پروژه

محل پروژه

ساختمان حافظ پروژه ی قبلی
مجتمع تجاری-اداری مارکیز پروژه ی بعدی