مجتمع اداری تجاری رویان

نام پروژه:
مجتمع اداری-تجاری رویان

طراح:
جناب مهندس آقای رحیمی

کارفرما:
جناب مهندس آقای رحیمی

ناحیه اجرا:
رویان مازندران

شروع پروژه:
آذر 97

پایان پروژه:
ادامه دارد

مواد مقدار
کرتین وال 459 متر مربع
اسپایدر 150 متر مربع
پنجره کشویی Lift&Slide 98/2 متر مربع

تصاویر پروژه

محل پروژه

مجتمع اداری تجاری مطهری پروژه ی قبلی