مجتمع اداری تجاری مهدیس رویان

نام پروژه:
مجتمع اداری-تجاری مهدیس رویان

طراح:
جناب مهندس آقای رحیمی

کارفرما:
جناب مهندس آقای رحیمی

ناحیه اجرا:
رویان مازندران

شروع پروژه:
آذر 97

پایان پروژه:
ادامه دارد

موادمقدار
کرتین وال459 متر مربع
اسپایدر150 متر مربع
پنجره کشویی Lift&Slide98/2 متر مربع
نرده شیشه ای180 متر طول

تصاویر پروژه

محل پروژه

مجتمع اداری تجاری مطهری پروژه ی قبلی
مجتمع اداری هستی پروژه ی بعدی