balustrade

balustrade بلاگ نرده شیشه ای ژوئن 24, 2019 Balustrade ، نرده ای با طراحی ویژه

Balustrade به نرده هایی که به صورت ویژه طراحی شده اند گفته می شود.