• نام پروژه: مجتمع اداری تجاری مهدیس رویان

مجتمع اداری-تجاری مهدیس رویان

جناب مهندس آقای رحیمی

جناب مهندس آقای رحیمی

آذر ۹۷

رویان مازندران

توضیحات

نمای “مجتمع اداری تجاری مهدیس رویان ” توسط آرمن طرح و نما اجرا شده است. نمای بیرونی ساختمان با کرتین وال شیشه ای، نمای اسپایدر و نرده شیشه ای (Balustrade) اجرا شده است.

خدمات ارائه شده

موادمقدار
کرتین وال۴۵۹ متر مربع
اسپایدر۱۵۰ متر مربع
پنجره کشویی۹۸/۲ متر طول
نرده شیشه ای۱۸۰ متر طول

 

محل پروژه