• نام پروژه: مجتمع اداری تجاری پل مدیریت

پروژه کرتین وال شیشه ای مجتمع اداری تجاری پل مدیریت

نام طراح

شرکت شارستان

نام کارفرما

شرکت پارند جنوب

شروع پروژه

فروردین 97

پایان پروژه

آدرس پروژه

منطقه 2 تهران

توضیحات

نمای “مجتمع اداری تجاری پل مدیریت ” توسط آرمن طرح و نما اجرا شده است. نمای بیرونی ساختمان با کرتین وال شیشه ای و نمای سرامیک خشک اجرا شده است.

خدمات ارائه شده

موادمقدار
کرتین وال700 متر مربع
سرامیک1670 متر مربع

محل پروژه

Call Now Button