• نام پروژه: دفتر شرکت پارمیس طب آزما

دفتر شرکت پارمیس طب آزما

جناب آقای مهندس صفری

شرکت پارمیس طب آزما

 مرداد ۹۶

مرداد ۹۸

منطقه ۵ تهران

توضیحات

نمای “دفتر شرکت پارمیس طب آزما” توسط آرمن طرح و نما اجرا شده است. نمای بیرونی ساختمان با vitrum و درب شیشه‌ای اجرا شده است.

خدمات ارائه شده

موادمقدار
Vitrum۱۰ متر مربع
درب شیشه ای۴ عدد

 

محل پروژه