Alveo

ژانویه 26, 2019

روش اجرای نصب سیستم Alveo در مقایسه با سیستم شیشه به شیشه به صورت کاست دار و از لحاظ ضخامت همانند سیستم Vitrum Dou می باشد.ترکیب شیشه چوب و آلومینیوم در سیستم Avleo امکان طراحی منحصر به فرد را در اختیار طراحان قرار می دهد.استفاده از شیشه دو جداره ، سیستم را به لحاظ صوتی عایق نموده و کاربری سیستم را در محیط های خاص داخلی دوچندان می کند.