سرامیک خشک

ژانویه 25, 2019

در نما های غیر دید گذر ساختمان میتوان از سرامیک خشک پرسلانی به عنوان یک پوشش مدرن ساختمانی استفاده کرد. نما های سرامیکی باید دارای استحکام کافی و کمترین میزان جذب آب را داشته باشند. سرامیک خشک پرسلانی دو نوع مجوف ( میان تهی ) و تو پر دارند. سرامیک خشک پرسلانی مجوف به علت حفره های خالی در ضخامت خود سبکتر بوده و عایق بهتری نیز هستند.
روش های نصب سرامیک خشک در نما به روش های نمایان و غیر نمایان دسته بندی می شوند.

1- روش نمایان (VISIBLE):
در این روش تایل های سرامیک خشک پرسلانی بوسیله قطعات کلیپس استینل لس استیل ، بر روی ریل های آلومینیومی زیرسازی در فواصل مشخص شده متصل می گردند.

2- سیستم کیل ( KAIL):
در این روش سرامیک خشک پرسلانی از طریق اتصالات آلومینیومی مخصوصی به نام کلمپ (clamp) بر روی ریل های آلومینیومی افقی مخصوص این سیستم متصل می شوند.

3- سیستم شیاری:
در این روش ابتدا بر قسمت پشت سرامیک ها توسط دستگاه اتوماتیک شیارزن شیارهایی تعبیه می شود. و سپس کلمپ ها به وسیله برجستگی هایی که دارند توسط چسب مخصوص داخل این شیارها کاملا محکم می شوند. سپس سرامیک ها از طریق کلمپ بر روی ریل مستقر شده و به وسیله پیچی که بر روی کلمپ تعبیه شده است در محل خود رگلاژ می شوند.