Punch Metal

ژانویه 26, 2019

پانج متال با کنترل میزان ورود نور و به عنوان المانی جهت سایه اندازی در نماهای دوجداره و در سمت های اسپندرال با ایجاد پوشش فلزی به نمای ساختمان منظری متفاوت، زیبا و منحصر به فرد می بخشد.

امکان تولید در تمام رنگ های پودری در کد های RAL و آندایز امکان انتخاب طرح های متفاوت و نامحدود را برای نما فراهم می نماید. انتخاب ترکیب طرح ورق ها، جنس، ضخامت و ابعاد آن در پروژه های متفاوت می بایست مورد بررسی قرار گیرد.