سیستم پارتیشن تک جداره

ژانویه 25, 2019

سیستم vitrum با بهره گیری از قابلیت نصب شیشه به شیشه ، تنها با دو پروفیل نگهداره در قسمت بالا و پایین، ضمن ایجاد فضایی کاملا شفاف،کمک به سزایی جهت نفوذ نور در محیط های داخلی می نماید و همچنین امکان استفاده از تمام سطح پارتیشن بدون وجود خطوط عمودی و افقی را فراهم می آورد.