Inter D.o.o.r.

درب آلومینیومی قابل تنظیم و متناسب با فضای داخلی با طراحی آرگونومیک دارای امکان پوشش دهی با سطوح شیشه ای و چوبی و قابل استفاده در فضاهای خشک و تر می باشد.این محصول در محیط های کاری و منزل با کیفیت بالا و نصب سریع قابل استفاده بوده و همچنین قابلیت پوشش دهی با سطوح شیشه ای و چوبی مورد استفاده در فضاهای کاربردی متفاوت خواهد بود.

پروژه های اخیر

آرمن مجری انواع پروژه های بزرگ و تجاری

گالری ها