سیستم پارتیشن تک جداره

سیستم vitrum با بهره گیری از قابلیت نصب شیشه به شیشه ، تنها با دو پروفیل نگهداره در قسمت بالا و پایین، ضمن ایجاد فضایی کاملا شفاف،کمک به سزایی جهت نفوذ نور در محیط های داخلی می نماید و همچنین امکان استفاده از تمام سطح پارتیشن بدون وجود خطوط عمودی و افقی را فراهم می آورد.

پروژه های اخیر

آرمن مجری انواع پروژه های بزرگ و تجاری

گالری ها