اجرای نمای خشک نیاز به نظارت مهندسی دارد

اجرای نمای خشک نیاز به نظارت مهندسی دارد

اجرای نمای خشک به دو روش صورت می گیرد، یکی از این روش ها خشک

مصالح نمای خشک

مصالح نمای خشک

مصالح نمای خشک ، به دلیل مزایا و در دسترس بودن و همچنین نصب آسان

اجرای نما به روش های گوناگون

اجرای نما به روش های گوناگون

اجرای نما در ساختمان ها معمولا به سبک های مدرن و کلاسیک می باشد، همچنین

مجری نمای خشک

مجری نمای خشک

مجری نمای خشک در واقع فرد یا شرکتی می باشد که مسئولیت نصب و اجرای