نقش شیشه در ساختمان و انواع نمای شیشه ای

نقش شیشه در ساختمان و انواع نمای شیشه ای

شیشه یک مایع جامد است که با شفافیتی که دارد، دید ساختمان های ما را

شیشه اسپایدر

شیشه اسپایدر

شیشه اسپایدر ، زیبا با نصب آسان برای نمای ساختمان هایی با ارتفاع زیاد مناسب

نمای شیشه ای در ساختمان

نمای شیشه ای در ساختمان

نماي شيشه اي امروزه در نماي خارجي ساختمان به طور مكرر استفاده مي شود. امروزه