سیستم های نما

+ سیستم های نما
01
کرتین وال

میتوان کرتین وال را یکی از نماهای مدرن ساختمانی نام برد. کرتین وال دارای سازه ای خود ایستا می باشد و جز بار وزن خود و فشار های جانبی بار دیگری از ساختمان را تحمل نمی کند.

جزئیات
+ سیستم های نما
02
نمای اسپایدر

نمای اسپایدر نوعی دیگر از نماهای مدرن ساختمانی می باشد. در این سیستم شیشه ها بر روی نما با یراق آلاتی نگه داشته می شوند و پروفیل های افقی و عمودی در این سیستم دیده نمی شود.

جزئیات
+ سیستم های نما
03
نمای سرامیک

در نما های غیر دید گذر ساختمان میتوان از سرامیک خشک پرسلانی به عنوان یک پوشش مدرن ساختمانی استفاده کرد. نما های سرامیکی باید دارای استحکام کافی و کمترین میزان جذب آب را داشته باشند.

جزئیات
+ سیستم های نما
04
پنجره های آلومینیوم ترمال بریک و غیر ترمال بریک

پنجره های آلومینیومی به دو دسته بندی کلی تقسیم می شوند:
پنجره های ترمال بریک : این نوع پنجره ها از دو مقطع آلومینیومی تشکیل شده که با تیغه های لاستیکی پلی آمید به همدیگر متصل می شوند.

جزئیات