• نام پروژه: مجتمع اداری نور

مجتمع اداری نور

جناب آقای مهندس دانشور

 شرکت الکترونیک افزار آزما

اردیبهشت ۹۵

 اردیبهشت ۹۶

منطقه ۵ تهران آیت الله کاشانی شرق به غرب قبل از ستاری

توضیحات

نمای “مجتمع اداری نور” توسط آرمن طرح و نما اجرا شده است. نمای بیرونی ساختمان با بکارگیری خدمات نمای شیشه ای کرتین وال ، نمای سرامیک خشک، نورگیر سقفی (skylight) و نمای خشک کامپوزیت(Dry Composite Facade) اجرا شده است.

خدمات ارائه شده

موادمقدار
کرتین وال۱۹۱۸ متر مربع
سرامیک۹۷۶ متر مربع
اسکای لایت۲۸ متر مربع
نمای کامپوزیت۳۳۲ متر مربع

 

محل پروژه