• نام پروژه: ساختمان حافظ

ساختمان حافظ

 آقای قدیری

 آقای قاسمی

خرداد ۹۴

آبان ۹۴

منطقه ۶ تهران

توضیحات

نمای “ساختمان حافظ” توسط آرمن طرح و نما اجرا شده است. نمای بیرونی ساختمان با کرتین وال و نمای سرامیک خشک اجرا شده است.

خدمات ارائه شده

موادمقدار
کرتین وال۲۰۰ متر مربع
سرامیک۵۰۰ متر مربع
ترمال بریک۱۰۰ متر مربع
پانچ متال۴۰ متر مربع

 

محل پروژه