سقف شیشه ای

سقف شیشه ای - glass - ceiling

سقف های شیشه ای

سقف شیشه ای می تواند استعاره از موانعی باشد که در محیط کار تجربه می کنید اما در اینجا سقف های شیشه ای می تواند برای شما صحنه هایی را به نمایش بگذارد که به همان اندازه واقعی است که در طبیعت می باشد. خانه هایی که از چنین سقف هایی برخوردار هستند، همه دارای اتاق و فضایی با سقف های شیشه ای با شکوه هستند

ادامه مطلب »